จัดฟันบางนา: มิติใหม่ ! รากฟันเทียมแบบพร้อมใช้ ในวันเดียว !

จัดฟันบางนา: มิติใหม่ ! รากฟันเทียมแบบพร้อมใช้ ในวันเดียว ! การปลูกรากฟันเทียม ในสมัยนี้ถือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เนื่องจากเป็นที่นิยมทำกันมาก และเป็นนวัตกรรมของวงการทันตกรรมที่มีมานานแล้ว และได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับและที่รู้จักในวงการแพทย์

การรักษาผ่าตัดรากฟันเทียมนั้น มีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใชฝังรากฟันเทียมแบบซี่เดียว เฉพาะจุด หรือแบบหล่ยซี่แบบทั้งปากก็มี ถือเป็นที่นิยมซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพฟันของแต่ละคนและการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ร่วมด้วย

และอีกรูปแบบหนึ่งของการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้นก็คือ การทำทันตกรรมแบบพร้อมใช้งานในวันเดียว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพอสมควรสำหรับการฝังรากฟันเทียม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น ต้องใช้เวลาในการรักษานานพอสมควร ไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนเลย และต้องมีการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จในการรักษาผ่าตัดฝังรากฟันเทียม แต่ถ้าเราหันมาใช้วิธีการฝังรากฟันเทียมแบบพร้อมใช้งานในวันเดียวนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการวินิฉัยของแพทย์และความพร้อมของผู้เข้ารับการรักษาด้วย

การฝังรากฟันเทียมนั้น เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันต้องใช้เวลาในการรักษาและต้องใช้เวลาในการที่จะให้รากฟันเทียมกับกระดูกที่รองรับฟันประสานกัน และการฝังรากฟันเทียมจะไม่มีความยุ่งยากอีกต่อไป เพราะการทันตกรรมรากฟันเทียมพร้อมใช้งานในวันเดียว จะคล้ายกับการทำครอบฟันหรือสะพานฟันเท่านั้น ผู้ที่เข้ารับการรักษาจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะขั้นตอนการรักษาการฝัง Nobel Direct จะเป็นการฝังโดยไม่เปิก Flap สามารถทำการรักษาได้อย่างรวดเร็วสามารถใส่ครอบฟันชั่วคราวได้อย่างทันที และมีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันน้อยมาก